Syndyk sprzeda – telefony, drukarki, laptopy za 50% wartości oszacowania

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności następujących ruchomości, które sprzedawane są za 50% wartości oszacowania:

1. Komputer Lenovo MP10TW8M – 150,00 zł netto,
2. Laptop DEL N5030 5030-5138 – 150,00 zł netto,
3. Drukarka HP DESKJET CN96C8B4X3 – 150,00 zł netto,
4. Urządzenie wielofunkcyjne HP LASERJET 1536DNF MFP CNF8F311DB – 250,00 zł netto,
5. Telefon SAMSUNG GALAXY J6 353468/10/680942/1 – 145 zł netto,
6. Telefon SAMSUNG GALAXY J3 353757/09/200823/2 – 125,00 zł netto,
7. Telefon SAMSUNG GALAXY J4+ R58KC1CNNEP – 150,00 zł netto,
8. Telefon SAMSUNG GALAXY A9 R58KC135QTL – 350,00 zł netto,
9. Telefon SONY XPERIA D5103 354805065071817 – 50,00 zł netto,

Łączna cena ww. ruchomości stanowi kwotę 1520,00 zł netto.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na poszczególne przedmioty, gdzie cena wywoławcza stanowi ww. kwoty.

Oferty należy składać do dnia 7 czerwca 2022 r. na adres: Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 203/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grabowski sp. z o.o. w upadłości (Elektronika)” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oznaczenie działki na którą składana jest oferta.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 r. w siedzibie Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., tj. ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: bi**o@v******.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC

Cena: 1 520 zł netto
Dodano: 11 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Karniewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]