Syndyk sprzeda udz. 1/2 w mieszkaniu w Wołominie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż udziału ½ we współwłasności nieruchomości lokalowej o pow. 75,66 m2położonej w Wołominie przy ul. Wiejskiej 11 lok. 32 KW nr WA1W/00080870/5

Cena wywoławcza 152.000,00 zł brutto.

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (podpisany skan) na adres biuro (malpa) kancelariak2 pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 17 stycznia 2022 r.

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro@kancelariak2 pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 15.000,00 zł.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 152 000 zł brutto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wołomin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]