Syndyk sprzeda udział 1/2 w domu w trakcie budowy

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, udziału ½ w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1836 ha, działki o nr ew. 899/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, położonej w miejscowości Zrębice I, ul. Widokowa, gm. Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, KW nr CZ1C/00127556/0.

Cena wywoławcza 231.625,00 zł brutto

 

Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie syndyk info pl oraz, do wglądu, w biurze syndyka (po uprzednim ustaleniu terminu) ul. Wspólna 35 lok 17, 00-519 Warszawa

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem na adres biuro (malpa) kancelariak2 pl oraz faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, w ciągu 21 dni od daty upływu terminu do składania ofert zostanie przeprowadzona pomiędzy wszystkimi obecnymi oferentami ustna aukcja (licytacja). O fakcie przeprowadzenia aukcji i jej terminie oraz miejscu oferenci zostaną poinformowani przez syndyka pocztą elektroniczną do dnia 18 czerwca 2021 r.

Syndyk informuje, że w stosunku do sprzedaży udziału zastosowanie ma art. 313 ust. 6 Pu w zw. z art. 1013 kpc (hipoteka nieruchomości została obciążona przed powstaniem współwłasności)

Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem:biuro@kancelariak2 pl

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 25.000,00 zł.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Cena: 231 625 zł brutto
Dodano: 13 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zrębice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]