Syndyk sprzeda udział (1/2) w lokalu mieszkalnym

Opis:

Ogłoszenie o sprzedaży

1). Przedmiot sprzedaży: Udział w wysokości 1/2 w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Świdnicy przy ulicy Lelewela nr 22, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, komórki i wc o łącznej powierzchni 85,00 metrów kwadratowych, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1S/00054255/1. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1657/10000 w nieruchomości objętej księgą wieczystą SW1S/00032781/7. 2). Określenie upadłego:  Ewa Zięba, zam. 58-100 Świdnica, ul. Kopernika 21/2. 3). Określenie Sądu i sygnatury sprawy: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, Sygn. Akt. VI GUp 141/21. 4). Podstawa zbycia: art. 491(11a) ust 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.). 5). Wartość oszacowania: 127.612.76 zł, numer postępowania na sprzedaż: I, określenie ceny minimalnej: 127.612.76 zł. 6). Termin złożenia oferty i zapłaty wadium: 11 stycznia 2022 r. 7). Kwota wadium: 12.800,00 zł, oznaczenie rachunku bankowego do wpłaty wadium i pozostałej części ceny: Syndyk Michał Błaszczyszyn; numer rachunku bankowego: 42 1090 2590 0000 0001 4826 0152. 8). Termin rozpoznania ofert: 13 stycznia 2022 r., godz. 12:00, miejsce rozpoznania ofert: Kancelaria Syndyka, termin ewentualnej aukcji: 14 stycznia 2021 r., godz. 12:00, miejsce ewentualnej aukcji: Kancelaria Syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

 

Cena: 127 612 zł brutto
Dodano: 17 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świdnica - Lelewela
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]