Syndyk sprzeda udział 1/2 w mieszkaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości Agnieszki Kapały, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży, w drodze pisemnego konkursu ofert, 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego w Sosnowcu przy ul. Dybowskiego 27, objętego KW KA1S/00058810/1 za cenę nie niższą niż 78.150,00 zł. Pisemne oferty przystąpienia do rokowań należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2021 roku włącznie. Oferty przyjmuje i informacji udziela Biuro Syndyka 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11-go Listopada 1. Tel. 668 184 732, e-mail syndyk.dsw@interia.pl

Cena: 78 150 zł brutto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sosnowiec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]