Syndyk sprzeda – udział 1/2 w mieszkaniu, ul. Daleka

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 528/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 40 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Dalekiej 1/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00434355/8.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 50.000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 10.06.2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9,
00 – 337 Warszawa, o godzinie 11:00.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka,
ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową.k.nowacka-syndyk@o2.pl.
KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Cena: 50 000 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]