Syndyk sprzeda udział 1/2 w mieszkaniu w Nieskórzu

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Grażyny Falkowskiej (sygn. akt XIX GUp 1327/19) sprzeda w trybie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej nr 1 położonej w Nieskórzu nr 63, gmina Ostrów Mazowiecka, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze OS1M/00030695/6 za cenę nie niższą niż 15.000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Warunki sprzedaży dostępne u syndyka: tel. 604410114 oraz e’mail.

Operat szacunkowy: w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie lub internetowo u syndyka j.w.

Ofertę oraz wadium należy złożyć w terminie do dnia 21 grudnia 2021r. (liczy się data wpływu). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpoznane, a w przypadku spóźnionego wpływu wadium – zostaną odrzucone.

Cena: 15 000 zł brutto
Dodano: 11 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nieskórz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]