Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Marcina Sałacińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składnia ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości w postaci ½ udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Częstochowa przy ul. Radomskiej 43A stanowiącej działki ewid. Nr 20/25, 20/26, 20/27 o powierzchni łącznej 0,2602 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr: CZ1C/00033292/5
Cena wywoławcza sprzedaży w/w nieruchomości wynosi: 200.000,00 zł (dwieście tysięcy ).
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać pod numerem tel. 69*****76, adresem email: lub w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.
Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest złożenie oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości V GUp 220/18” na adres Kancelaria Syndyka Kamil Korzeniec, ul. Przemysłowa 8, 27-600 Sandomierz.

Cena: 200 000 zł brutto
Dodano: 1 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Częstochowa, Grabówka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]