Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości garażowej, Debrzno

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Nowak

oferuje do sprzedaży ½ części udziału we współwłasności GARAŻU – nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, wchodzącej w skład masy upadłości, tj.:

udziału dłużnika w wysokości ½ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położnej w Debrznie, dla której Sąd Rejonowy we Człuchowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00026503/8 – za najwyższą cenę zaoferowaną.

Regulamin sprzedaży znajduje się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Garaż można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 17.12.2021 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 1 500 zł brutto
Dodano: 2 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Człuchów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]