Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości lokalowej

Opis:

Sprzedaż przez syndyka masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 83/21 udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Polnej 7a, o całkowitej powierzchni 64 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi księgę wieczystą. Mieszkanie zlokalizowane jest na V piętrze w budynku pięciopiętrowym, w jego skład wchodzą z trzy pokoje, kuchnia, łazienka, WC oraz przedpokój.

1. Cena wywoławcza kompleksu nieruchomości wynosi 101 000,00 zł (słownie złotych: sto jeden tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium jest wnoszone wyłącznie w pieniądzu w walucie polskiej (PLN) przelewem na rachunek bankowy i wynosi 9,9% ceny wywoławczej nieruchomości, czyli 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
3. Sprzedaż ww. nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż cena wywoławcza.
4. Minimalne postąpienie (kwota przebicia) określone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. Niedopuszczalne jest złożenie oferty dotyczącej części Przedmiotu Przetargu. Niedopuszczalna jest również oferta wariantowa.
6. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 20 września 2021 r. Oferty proszę kierować na adres Kancelarii syndyka: ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert wyznaczony został na dzień 27 września 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce), sala nr XXV, godzina 13:30.
8. Operaty szacunkowe ww. nieruchomości dostępne są do wglądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
9. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz Regulamin przetargu dostępne są pod adresem e-mail upadloscmałpanotables.pl lub osobiście w biurze syndyka ul. Warszawska 21 lok. 29, 25-512 Kielce.

Cena: 101 000 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrowiec Świętokrzyski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]