Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości zabud.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki 1/2udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 209,76 m2 położonej w miejscowości Linarczyk, gmina Grudziądz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 180/2 o powierzchni 0,5132 ha za cenę nie niższą niż 195,755 tys. zł. Dodatkowe informację oraz regulamin przetargu pod nr tel 609 136 989 oraz na mail(widoczny w danych kontaktowych ogłoszenia). Oferty można składać w zamkniętych kopertach w biurze syndyka (po telefonicznym uzgodnieniu terminu) Turek, ul. Milewskiego 9/7 lub listownie na adres: Syndyk Masy Upadłości Henryk Nawrocki, Szadów Pański 4, 62-700 Turek w terminie do dnia 12.03.2021 (decyduje data wpływu).

  • Cena za m² 936.63 zł/m
  • Powierzchnia 209 m²
  • Powierzchnia działki 5 132 m²
Cena: 195 755 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Linarczyk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]