Syndyk sprzeda udział 1/2 w prawie własności (powiat wołomiński)

Opis:

Syndyk sprzeda udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w woj. mazowieckim, powiecie wołomińskim, gminie Jadów, obrębie Myszadła, dz. ew. nr 147/1 o pow. 0,08ha

W załączeniu do pobrania m.in skan operatu szacunkowego udziału 1/4 w przedmiotowej nieruchomości (do sprzedania udział wynoszący 1/2).

Oferty należy składać:
1. Korespondencyjnie na adres Biuro Syndyka Paweł Choina, ul. Racławicka 38-44/lok. 1, 21-040 Świdnik
2. W terminie do dnia 20.02.2020r. (decyduje data wpływu do biura syndyka)

Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 1.492,00 złotych na rachunek masy upadłości 72 1090 2688 0000 0001 4241 5591
Odbiorca przelewu: Paweł Choina syndyk masy upadłości Macieja Orzechowskiego, ul. Racławicka 38-44/lok.1, 21-040 Świdnik

Po wyborze oferenta syndyk zwróci się do sędziego-komisarza o wyrażenie zgody na sprzedaż. W przypadku braku zgody wadium zostanie bezzwłocznie zwrócone oferentowi.

Cena: 14 920 zł netto
Dodano: 16 stycznia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Myszadła
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]