Syndyk sprzeda udział 1/4 w nieruchomości lokalowej

Opis:

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości lokalowej dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1M/00039292/6. Nieruchomość położona jest na ul. Osiedle Mazurskie 45 w Mrągowie, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie i składa się z 2 pokoi (pokój i pokój z aneksem kuchennym), łazienki oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,51 m2. Do nieruchomości przynależy komórka lokatorska o powierzchni 2,64 m2. Budynek, w którym znajduje się lokal został oddany do użytku w 2017 r. Cena stanowi 100% wartości oszacowania, tj 49.250,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2022 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 90/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jacka Sołodyna” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia 2022 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00 lub na e-mail: daniel.zablocki@kdgir.pl Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

Cena: 49 250 zł brutto
Dodano: 4 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mrągowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]