Syndyk sprzeda udzial 1/6 nieruchomosc Chełmno ul. Rycerska

Opis:

Syndyk sprzeda w toku postępowania upadłościowego: Udział w wysokości 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmnie, przy ul. Rycerskiej nr 17, o numerze działki ewidencyjnej 33, o powierzchni 513 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1C/00014420/5 za cenę nie niższą niż 95.000,00 zł. Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 roku osobiście lub listem poleconym na adres: Syndyk Anna Grudzień-Kurpiewska, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 18 października 2021 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej – ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa, w godz. 9.00 – 17.00. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 732 713 111

Cena: 95 000 zł brutto
Dodano: 23 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Chełmno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]