Syndyk sprzeda udział 1/6, ul. 1 Sierpnia, Warszawa

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 324/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, położonym w Warszawie, dzielnica Włochy, przy ul. 1 Sierpnia 53/59.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 41.900,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. włącznie, osobiście w siedzibie Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin lub przesłać na adres Kancelarii listami poleconymi bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii).

Wadium należy wpłacić w wysokości w wysokości 4.200,00 zł (cztery tysiące dwieście 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2021 r., przy ul. Juliana Bartoszewicza 3/9,
00 – 337 Warszawa, o godzinie 11:00.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka,
ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin.

Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową – k.nowacka-syndyk@o2.pl

 

Cena: 41 900 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]