Syndyk sprzeda udział 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego w Łodzi

Opis:

Syndyk masy upadłości Adriana Gumińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 155/21) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki objętego masą upadłości: udziału 1/6 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 55 położonego w Łodzi przy ul. Karpackiej 19, nr KW LD1M/00279359/1, o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 48,83 m2 – mieszkanie trzypokojowe, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, kondygnacja 4. Cena minimalna wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100). Wadium wynosi 2000 zł Termin do składania ofert upływa w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 11:00. Oferty na zakup przedmiotu sprzedaży należy składać w formie pisemnej, osobiście lub wysyłając na adres Kancelarii Syndyka podany poniżej, lub formie elektronicznej – skanu na adres e-mail kancelarii syndyka. Oferty, których wpływ do Kancelarii Syndyka nastąpi po wskazanym terminie zostaną odrzucone. Wymogi formalne oferty są wskazane w regulaminie sprzedaży. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi w dniu 3 lutego 2022 r. o godzinie 11:30, w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517. W otwarciu ofert mogą wziąć udział oferenci. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży mogą uzyskać informację dotyczące nieruchomości i zapoznać się z regulaminem sprzedaży w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 517 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży są możliwe po uprzednim umówieniu się.

Cena: 21 000 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]