Syndyk sprzeda udział 1/8 w lokalu mieszkalnym w Świnoujściu

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 306/18, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału w części 1/8 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Matejki 45 o powierzchni 62,20 m2 (lokal nie ma założonej księgi wieczystej)
Lokal jest zamieszkały.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 31 650 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).
Operat szacunkowy wraz z regulaminem przetargu dostępny jest do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu.
Oferty pisemne należy składać do dnia 12 kwietnia 2021 r. na adres: Kancelaria Syndyka ul. Dziedzicka 6/1 61-344 Poznań, z dopiskiem „Nie otwierać- oferta przetargowa XI GUp 306/18”
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 o godz. 10 w Ogrodowa 12- Conference Center, ul. Ogrodowa 12 w Poznaniu.

Oferent zobowiązany jest pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 r. dokonać wpłaty wadium w wysokości 4 220,00 zł (słownie cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy masy upadłości w banku Credit Agricole o numerze: 13 1940 1076 5130 4509 0000 0000 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XI GUp 306/18”
Szczegółowe informacje można uzyskać, telefonicznie pod numerem 608 466 470 (w godz. 10-14 od pon- pt)

Cena: 31 650 zł brutto
Dodano: 29 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świnoujście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]