Syndyk sprzeda – udział 32/128 Koźmin

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XI GUp 83/17, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału w wysokości 32/128 części w prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,35 ha m2 położonej w Koźminie, stanowiącej działkę nr 695, dla której Sąd Rejonowy w Turku prowadzi księgę wieczystą nr KN1T/00024470/8.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 1.000,00 zł brutto (tysiąc złotych 00/100). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 lub przesłać na adres Kancelarii listem poleconym bądź przesyłką kurierską (decyduje data wpływu do Kancelarii). Wadium należy wpłacić w wysokości 100,00 zł (sto złotych) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 09.06.2021 r., przy ul. Jana Pawła II 49D, 62-510 Konin, o godzinie 10:00. Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży z wolnej ręki dostępny jest w Kancelarii Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62 – 510 Konin. Dodatkowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać drogą mailową. k.nowacka-syndyk@o2.pl.
KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

Cena: 1 000 zł brutto
Dodano: 10 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Koźmin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]