Syndyk sprzeda udział 4/32 w lokalu mieszkalnym

Opis:

Ogłoszenie o sprzedaży

1). Przedmiot sprzedaży: Udział w wysokości 4/32 w prawie własności do lokalu mieszkalnego numer 1, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju, położonego w Bielawie przy ulicy Kwiatowej numer 1, na pierwszej kondygnacji, o łącznej powierzchni 96,95 m2, dla którego to lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1D/00010064/1. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1910/10000 w nieruchomości objętej księgą wieczystą KW nr SW1D/00010057/9. 2). Określenie upadłego:  Barbara Stefanowicz, zam. 58-260 Bielawa, ul. Kwiatowa 1/1. 3). Określenie Sądu i sygnatury sprawy: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, Sygn. Akt. VI GUp 303/21. 4). Podstawa zbycia: art. 491(11a) ust 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.). 5). Wartość oszacowania: 45.176,28 zł, numer postępowania na sprzedaż: I, określenie ceny minimalnej: 45.176,28 zł. 6). Termin złożenia oferty i zapłaty wadium: 22 lutego 2022 r. 7). Kwota wadium: 4.500,00 zł, oznaczenie rachunku bankowego do wpłaty wadium i pozostałej części ceny: Syndyk Michał Błaszczyszyn; numer rachunku bankowego: 33 1090 2590 0000 0001 4875 5111. 8). Termin rozpoznania ofert: 24 lutego 2022 r., godz. 10:00, miejsce rozpoznania ofert: Kancelaria Syndyka, termin ewentualnej aukcji: 25 lutego 2022 r., godz. 10:00, miejsce ewentualnej aukcji: Kancelaria Syndyka.

Pełne warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje przekazywane są przez Syndyka masy upadłości Michała Błaszczyszyna (kom. 6 6 2 3 7 3 8 8 2) lub Pełnomocnika Syndyka Edwarda Stolarczyka (kom. 6 9 5 6 6 3 4 1 4), mail: kancelaria@syndycy.eu. Można również skontaktować się z wyżej wymienionymi osobami celem umówienia na okazanie przedmiotu sprzedaży.

Cena: 45 177 zł brutto
Dodano: 9 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielawa, ul. Kwiatowa 1
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]