syndyk sprzeda udział do 1/8 w mieszkaniu Szczecin

Opis:
Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 28.000,00 zł: udział 1/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego przy ul. Jasnej 37/3 w Szczecinie o pow. 53 m² wraz z udziałem 5300/4058030 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu, objętych KW nr SZ1S/00161685/3, dla którego to lokalu prowadzona jest KW SZ1S/00169506/1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu – dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane, płatność ceny winna nastąpić najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży, bez możliwości dokonywania potrąceń. Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Agnieszka Smoleń, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 27.07.2021r. – obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG UDZIAŁ W PRAWIE WŁASNOSCI LOKALU MIESZKALNEGO XII GUp 21/21”. Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dodatkowe informacje

  • balkon
Cena: 28 000 zł brutto
Dodano: 9 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]