Syndyk sprzeda udział w części 1/4 w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości Andrzeja Kuligowskiego (sygn. akt XIX GUp 697/19), informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w części 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/3 oraz 224/4 obręb Puchały o pow. 645 m ² położonej w miejscowości Puchały przy ul. Centralnej 38, dla której SR w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00106531/1.

Nieruchomość położona w spokojnej okolicy, w odległości 3 km od CH Janki. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 136,80 m². W budynku funkcjonują dwie odrębne części mieszkalne. Dom wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz grzewczą z pieca gazowego. Stolarka okienna plastikowa, częściowo drewniana. Podłogi częściowo wyłożone płytkami oraz drewnianą klepką podłogową. Ściany częściowo malowane i wyłożone boazerią. Dom nie jest zabezpieczony hipoteką.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 69 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Na prośbę osoby zainteresowanej operat szacunkowy wraz z regulaminem konkursu ofert zostanie udostępniony przez Kancelarię syndyka drogą elektroniczną.

Oferty dotyczące niniejszego przetargu oferenci winni składać na adres Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2021 r. do godz. 16:00 lub przesłać na w/w adres listem poleconym, przy czym decydująca jest data wpływu oferty, a nie data nadania przesyłki. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii na terenie naszego kraju, osobiste złożenie ofert w kancelarii możliwe jest tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również wpłata wadium w wysokości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 15:00 w Kancelarii syndyka: Monika Ulmer Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Bartoszewicza 3 lok. 17A, 00-337 Warszawa.

Cena: 69 000 zł brutto
Dodano: 29 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Puchały
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]