Syndyk sprzeda udział w domu Jaworzno

Opis:

Syndyk masy upadłości Wiesławy Fudały osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 5/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w Jaworznie, przy ul. Ogrodowej 10a  dla której Sąd Rejonowy w Jaworznie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1J/00005471/8.

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 201 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 12 stycznia 2022 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 20 100,00 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem bbpg.pl/syndyk/wieslawafudala.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl.

Cena: 201 000 zł brutto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jaworzno, Ogrodowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]