Syndyk sprzeda udział w działce budowlanej – Bodzechów ul. Szosik

Opis:

Syndyk masy upadłości Wincentyny Zwierzyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, sygn. akt V GUp 59/19, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/4 części w prawie własności w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 793/19 o powierzchni 0,0556 ha, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, położonej w miejscowości Bodzechów, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1O/00009347/7, za cenę nie niższą niż 3.075,00 zł brutto (trzy tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2021 r. o godz. 12:00. Oferty należy składać w terminie do dnia 15.04.2021 r. (decyduje data wpływu) na adres: Syndyk Piotr Kasperek; skr. poczt. 1224; 25-113 Kielce 3. Informacje i regulamin przetargu można uzyskać pod nr tel. 512 320 220 oraz pocztą e-mail: biuro(at)kaspol.net

Działka w kształcie regularnego prostokąta o szerokości 18 m, płaski teren z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej z asfaltową nawierzchnią.
Działka o przeznaczeniu budowlanym jest niezabudowana, nieogrodzona. Przy działce sieć energii elektrycznej, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa (w drodze).

Z informacji jakimi dysponuje syndyk, pozostali 3 właściciele ww. nieruchomości posiadający udziały po 1/4 części wyrażają zainteresowanie sprzedażą także swoich udziałów.

 

  • Rodzaj: Działki budowlane

  • Powierzchnia: 556 m²

  • Cena za m²: 5.53 zł/m²

Cena: 3 075 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bodzechów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]