Syndyk sprzeda udział w mieszkaniu Olsztyn ul. Mrongowiusza 3/2

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Danuty i Mariusza Frańczak – wspólników Agencji Celnej LEX Danuta Frańczak i spółka Sp.J. w upadłości sprzeda udział ½ w lokalu mieszkalnym KW nr OL1O/00101551/8 położonym przy ul. Mrongowiusza 3/2 w Olsztynie o pow. 46,40m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój) wraz z udziałem 56/1000 w prawie własności gruntu pod budynkiem oraz częściach wspólnych budynku, ujawnionych w KW nr OL1O/00019455/3 oraz udziałem 28/1000 w działce gruntowej przed budynkiem nr 23 o powierzchni 0,0217 ha, ujawnionej w KW nr OL1O/00060002/5 – za cenę nie niższą niż ich wartość oszacowania: 89.000,00 zł.

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny, należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)5273230 – w terminie do dnia 13 sierpnia 2021r. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 18 sierpnia 2021 o godz. 10.30. O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Danutą Frańczak tel. 572 323 780. Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www syndyk eu oraz www syndykolsztyn eu. Tel. do syndyka 503 313 338.

Cena: 89 000 zł brutto
Dodano: 5 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]