syndyk sprzeda udział w mieszkaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości Joanny Słupik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności do lokalu numer 4 położonego w Czerwionce Leszczynach przy ul. Jana Pawła II 4c, o powierzchni użytkowej 59,80 m2 dla której Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Y/00141176/6 wraz z udziałem wynoszącym 91/10000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzeń. które służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali objętych księgą wieczystą GL1Y/00129414/7.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 21 867,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 2 186,70 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem (kropka)bbpg.pl/syndyk/joannaslupik.zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl

Powierzchnia:
59,80 m²
Liczba pokoi:
3
Rynek:
wtórny
Rodzaj zabudowy:
blok
Forma własności:
udział
Cena: 21 867 zł brutto
Dodano: 17 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Czerwionka - Leszczyny
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]