syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Osowiec w upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki udziału do 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kościelnej 39/2 w Szczecinie, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1S/00147141/4. Cena wywoławcza: 11.550 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1.155 zł oraz złożenie oferty w terminie do dnia 12.04.2021 do godziny 15.00, przy czym pisemne oferty zgodne z regulaminem przetargu należy składać w dwóch egzemplarzach: jeden w biurze syndyka, drugi do Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie XII Wydziału Gospodarczego na ręce sędziego komisarza. Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargu oraz sprzedaży nieruchomości zawarte są w regulaminie przetargu.

Cena: 11 550 zł brutto
Dodano: 26 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]