Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VI GUp 521/20 of sprzedaje z wolnej ręki

– udziału do 5/20 części w nieruchomości położonej w Żabnicy, o pow. 0,1787 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, obj. kw. BB1Z/00134362/1 SR w Żywcu, za cenę 30 000,00 zł.

Zgodnie z regulaminem sprzedaży:

– pisemne oferty nabycia należy składać w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem „Oferta – VI GUp 521/20 of” w Kancelarii Syndyka, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn, w godzinach od 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres Kancelarii – w terminie do dnia 26.11.2021r. do godz. 15.00.

– warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł na konto wskazane w regulaminie, wpłata wadium musi być zaksięgowana na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 25.11.2021r

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka 50*******49, lub zapoznać się z przedmiotem sprzedaży osobiście.

Regulamin sprzedaży do wglądu w biurze syndyka Kancelaria Syndyka Leszek Niedźwiecki, ul. Korfantego nr 37, 43-400 Cieszyn

Cena: 30 000 zł brutto
Dodano: 9 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żabnica
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]