syndyk sprzeda udział w nieruchomości -Brzóstowa k/Ćmielowa

Opis:
Syndyk masy upadłości Dariusza Gębory osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 308/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości: udziału w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0300 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 178 zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 672, obręb Brzóstowa, jednostka ewidencyjna Ćmielów, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie księga wieczysta o numerze KI1T/00011995/5. Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/4 w prawie własności wynosi 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Zainteresowani winni stawić się w dniu 21 lipca 2021 r., o godzinie 12:00 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach celem wzięcia udziału w aukcji. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria(małpa) tutaj.co oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.
Cena: 4 996 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzóstowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]