syndyk sprzeda udział w nieruchomości -Brzóstowa k/Ćmielowa

Opis:

Syndyk masy upadłości Dariusza Gębory osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
w toku postępowania upadłościowego (sygn. akt V GUp 308/18) prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż (w drodze aukcji) objętego masą upadłości: udziału w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0300 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 178 zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 672, obręb Brzóstowa, jednostka ewidencyjna Ćmielów, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Opatowie księga wieczysta o numerze KI1T/00011995/5.

Cena wywoławcza udziału w wysokości 1/4 w prawie własności wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest uprzednie zapoznanie się z regulaminem aukcji i wpłacenie na wskazany w regulaminie numer rachunku bankowego wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
Zainteresowani winni stawić się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o godzinie 10:30 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ulicy Warszawskiej 44 w Kielcach celem wzięcia udziału w aukcji.
Osoby zainteresowane udziałem w aukcji mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu aukcji
i zapoznać się z regulaminem aukcji w Kancelarii Syndyka w Kielcach przy ul. Warszawskiej 34 lok. 207 po uprzednim umówieniu się – tel.: 41 202 02 62 lub e-mail: kancelaria@tutaj.co oraz w punkcie obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Kielcach ul. Warszawska 44. Oględziny nieruchomości będącej przedmiotem aukcji są możliwe po uprzednim umówieniu się.

Cena: 4 996 zł brutto
Dodano: 24 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzóstowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]