Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Gminie Jeleśnia

Opis:

Syndyk masy upadłości Zofii Kuterskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej PESEL 52101519480 (Sygn. akt V GUp 190/19), sprzeda z wolnej ręki składniki wchodzące w skład masy upadłości, udziały w wysokości:
• 1/7 udziału w działkach:
– 4528, 5675/1, 4676/2, 4717, 4733/12, 5667/1, 5698/1, 5719/4, 5780/1, 5930/1, 5945/23, 5945/30, 6384/2, 6385/2, 6477, 6534/2, 6585/11, 6595/9, 10333, 10334/2, 10335/2, 10582/2, 7037/3;
• 1/70 udziałów w działce numer 7037/9;
• oraz 1/160 udziałów w działkach o nr: 5725/2, 5725/3, 5725/4, 5725/5, 5725/6, 5726, 5727, 5728/1, 5728/2, 5728/3, 5729, 7037/11.

Działki położone w miejscowościach Krzyżowa i Krzyżówki w Województwie Śląskim, powiecie żywieckim o łącznej powierzchni 39152 m2 zapisanych w rejestrze gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu w jednostkach numer G208, G30, G258, G288.

Zbycie przez Syndyka udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowych nie może nastąpić za cenę nie niższą niż 5 754,60 zł.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w biurze syndyka,
ul. Warszawska 31/16, 25-518 Kielce Syndyk masy upadłości Zofii Kuterskiej Dariusz Polański.

Zawarcie umowy sprzedaży będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.
Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów przeprowadzi w celu uzyskania najwyższej ceny aukcję pomiędzy oferentami.
Zawarcie umowy będzie możliwe po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny na rachunek bankowy syndyka masy upadłości.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
Zezwolenie na sprzedaż ważne jest do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w biurze syndyka pod numerem telefonu 41 343 16 38.
Operat szacunkowy nieruchomości dostępny w biurze Syndyka.

Cena: 5 755 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Jeleśnia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]