Syndyk sprzeda udział w nieruchomości gruntowej

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej: Jana Kopcia (Kopeć) (VIII GUp 75/21) ogłasza konkurs ofert.

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 307/12 o powierzchni 0,0225 ha znajdującą się w miejscowości Ryczówek, gmina Klucze, powiat olkuski, opisaną w księdze wieczystej nr KR1O/00061920/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Proponowana cena sprzedaży wynosi 3 857,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych, 00/100). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacunkowym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel.: 506732142), w biurze syndyka w Katowicach, przy ul. Okrzei 15/279 lub w wersji elektronicznej. Oferty należy składać do dnia 03-08-2021 listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres „BIURO SYNDYKA ul. Okrzei 15/279; 40-126 Katowice” z dopiskiem: „Krzywopłoty VIII GUp 75/21”. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłacenie do dnia 03-08-2021 wadium w wysokości 500,00 zł. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Biurze Syndyka w Katowicach, ul. Okrzei 15/279 w dniu 05-08-2021 o godzinie 10:00. Do rozstrzygnięcia konkursu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki konkursu. Pełna treść znajduje się na stronach internetowych: dawro.pl oraz syndyk75.pl.

Cena: 3 857 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ryczówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]