syndyk sprzeda udział w nieruchomości Kraków

Opis:

zastępca syndyka masy upadłości Ireny Kraski osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁU W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału wynoszącego 29/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 58 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ul. Tytusa Chałubińskiego 71 w Krakowie o powierzchni 0,2604 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KR1P/00019043/4.

 

Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania to jest 85 791,67 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Zastępcy Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 w terminie do dnia 8 lipca 2021 roku do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu) pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium w wysokości 8 579,17 zł. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są
w Biurze Zastępcy Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem ()(kropka)bbpg(kropka)pl/syndyk/irenakraska(kropka)zip. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem
e-mail: syndyk-przetarg(małpa)omgm(kropka)pl.

Cena: 85 792 zł brutto
Dodano: 15 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]