syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej Goniczki

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Kusia

oferuje do sprzedaży NIERUCHOMOŚĆ wchodzącą w skład masy upadłości, tj.:

udział we współwłasności nieruchomości w wysokości 6/80 w nieruchomości lokalowej położnej w Goniczkach, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00034985/9 – cena minimalna 4.713,00 zł.

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z wyceną biegłego i regulaminem sprzedaży znajdują się w Biurze syndyka w Poznaniu, ul. Mickiewicza 5/9, tel. (61) 639 45 25. Nieruchomości można obejrzeć wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Zainteresowanych syndyk zaprasza do składania ofert pod w/w adresem w terminie do 02.08.2021 r. do godziny 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godzinie 15.00 w siedzibie syndyka przy ul. Mickiewicza 5/9.

Cena: 4 713 zł brutto
Dodano: 14 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Goniczki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]