Syndyk sprzeda udział w nieruchomości lokalowej Strzelno

Opis:
Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 20,30 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem (piwnicą) o pow. 20,10 m2, udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń infrastruktury nieruchomości oraz udziałem w prawie własności gruntu, położonym w budynku wielorodzinnym w miejscowości Strzelno (88-320), przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż cena minimalna stanowiąca 100% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym, to jest 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 15 marca 2022 roku do godz. 12.00, w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Marciniak, ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok. 22, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).
Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej syndyka www . restrukturyzacja – marciniak . pl. Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 6 6 0 1 5 2 6 9 3 lub adresem e-mail: syndyk . marciniak @ gmail . com
Cena: 26 000 zł brutto
Dodano: 11 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzelno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]