Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Marcelów

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest: Udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 5,8376 ha, położonej w miejscowości Marcelów 23, 98-161 Zapolice, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1Z/0 0 0 1 6 2 6 1/1, za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania, tj. cenę nie niższą niż 857 000,00 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 16 maja 2023 roku do godz. 15.50,
w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2023 roku, o godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Aleksandry Marciniak, ul. Legionów Polskich 1/38, 62-700 Turek.

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin ww. nieruchomości i zapoznać się z operatem szacunkowym oraz uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 5 7 3 1 4 0 0 4 5
i adresem e-mail: marciniak . syndyk (a) gmail . com

Cena: 857 000 zł netto
Dodano: 17 kwietnia 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Marcelów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]