Syndyk sprzeda udział w nieruchomości – Mysłowice

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁOW w NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Mysłowicach (obręb Wesoła) o pow. 1541 m2dla której Sąd Rejonowy w Mysłowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1L/00015581/7

Cena wywoławcza wynosi 114 000,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod lub w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk – przetarg@wp . pl lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Cena: 114 000 zł netto
Dodano: 27 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Mysłowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]