Syndyk sprzeda udział w nieruchomości w m. Wolanów

Opis:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej parterowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 84 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 29 m2, położonej w powiecie radomskim, gminie Wolanów, miejscowości Kolonia Wolanów, obręb 0031, przy ul. Opoczyńskiej 4, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 336/1 o powierzchni 1117 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1P/00029265/7.

Cena wywoławcza wynosi 47.958,00 zł.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz o zasadach sprzedaży uzyskać można w Biurze Syndyka: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, tel. (22) 843 44 12, e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl.

Zainteresowani winni składać oferty w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. na wskazany powyżej adres Syndyka.

Cena: 47 958 zł brutto
Dodano: 13 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kolonia Wolanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]