Syndyk sprzeda udział w nieruchomości za 35% wartości oszacowania

Opis:

Syndyk masy upadłości Magdaleny Kuśpiel w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej:

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mikołajkach przy ul. Dybowskiej 4/7, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW OL1M/00026242/7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej opisanej w księdze wieczystej nr KW OL1M/00026225/2.
  2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 201/20 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.
  3. Cena wywoławcza wynosi 30.275,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
  4. Pisemne oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2023 roku na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 201/20.
  5. Wymagane wadium w wysokości 8.650,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 19 czerwca 2023 roku.
  6. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 842 lub adresem e-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl
Cena: 30 275 zł brutto
Dodano: 10 stycznia 2023
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Mikołajki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]