Syndyk sprzeda udział w nieruchomości Zdrojewo

Opis:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Moniki Kluska OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

1. Udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00017896/2 położoną w miejscowości Zdrojewo, gm. Nowe, powiat świecki za cenę nie niższą niż 70.200,00 zł netto.

Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 14.12.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 14.12.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 59 1540 1304 2035 0000 8001 0001.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka, przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10.00.

Z opisem przedmiotu sprzedaży, jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr. tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka .

Kontakt:
Biuro syndyka
tel: 566640940

Szczegóły oferty

  • Liczba łazienek: 1
  • Liczba pokoi: 4
  • Kuchnia: otwarta
Cena: 70 200 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zdrojewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]