Syndyk sprzeda udział w nieruchomościach we wsi Bartniki, gmina Milicz

Opis:

Syndyk sprzeda udział w nieruchomościach we wsi Bartniki, gmina Milicz

 

Syndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 201/20 of, sprzeda z wolnej ręki:

a) Udział 825/100 000 w nieruchomości gruntowej o pow. 0,2482 ha, położonej w miejscowości Bartniki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1M/15059/8 za cenę nie niższą niż 307,50,00 zł (słownie: trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy),

b) Udział 3/48 w nieruchomości gruntowej o pow. 0,1 ha, położonej w miejscowości Bartniki, stanowiącej rolę, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1M/16345/7 za cenę nie niższą niż 937,50 zł (dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy),

c) Udziału 3/48 w lokalu o pow. 62,42 m2, stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w miejscowości Bartniki, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr WR1M/15638/1, za cenę nie niższą niż 2.925,00 zł (dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych).

 

Oferty zakupu należy składać pisemnie w nieprzeźroczystej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 13-08-2021 r. na adres: Syndyk Justyna Grzechnik, ul. Długosza 14,
46-100 Namysłów z zaznaczeniem „Oferta zakupu udziału sygn. akt VIII GUp 201/20 of”.

 

Informacje i Regulamin sprzedaży dostępne są u syndyka – tel. 609130096, e-mail: justyna.grzechnik@wp.pl.

Cena: 4 170 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bartniki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]