Syndyk sprzeda udział w prawie własności do lokalu mieszkalnego w Krośnie (38-400)

Opis:

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości 3/4 części w prawie własności do lokalu mieszkalnego nr 53 o powierzchni użytkowej 26,56 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, znajdującego się na IV piętrze bloku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy Tysiąclecia 10 w Krośnie (38-400), składającego się z pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00087462/2 wraz z udziałem 12/1000 części w prawie własności do gruntu oznaczonego działką nr 496 o powierzchni 538 m2 i w częściach wspólnych budynku, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00076325/0.

Lokal jest zamieszkały przez dwie dorosłe osoby.

Cena minimalna nie niższa niż 65 000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

II. Warunkiem udziału w sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta, sygn. akt V GUp 49/17 – nie otwierać” na adres biura syndyka Dariusz Gawroński Kancelaria Radcy Prawnego ul. Tysiąclecia 14, 38-400 Krosno w terminie do dnia 26 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00.

III. Pod uwagę będą brane oferty, które będą zawierać:

 

  1. W przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko, adres oraz podpis oferenta, a w przypadku osób prawnych – firmę, siedzibę, nr KRS oraz podpis;
  2. Oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż cena minimalna;
  3. Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży, w tym z jego stanem prawnym i technicznym.

 

IV. Pozostałe warunki sprzedaży:

  1. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena minimalna;
  2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zapłaty ceny sprzedaży i podpisania umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka;
  3. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

V. Otwarcie i wybór oferty nastąpi w dniu 26 sierpnia 2021 r., o godz. 12:00 w Kancelarii Radcy Prawnego Dariusz Gawroński ul. Tysiąclecia 14 lokal C 11, 38-400 Krosno.

VI. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 696 911 641.

 

 

Cena: 65 000 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krosno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]