Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek gruntu nr 92/19 i 92/20 zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 742,55 m2. położonej w Miłkach przy ul. Giżyckiej 53, pow. giżycki, woj. warmińsko-mazurskie

za cenę nie niższą niż 504 400zł (pięćset cztery tysiące czterysta) w tym:

1.         Udział wynoszący 98/1000 za cenę nie niższą niż 88 400 zł

2.         Udział wynoszący 162/1000 za cenę nie niższą niż 96 100 zł

3.         Udział wynoszący 60/1000 za cenę nie niższą niż 52 600 zł

4.         Udział wynoszący 67/1000 za cenę nie niższą niż 39 900 zł

5.         Udział wynoszący 77/1000 za cenę nie niższą niż 79 900 zł

6.         Udział wynoszący 65/1000 za cenę nie niższą niż 65 300 zł

7.         Udział wynoszący 51/1000 za cenę nie niższą niż 51 400 zł

8.         Udział wynoszący 45/1000 za cenę nie niższą niż 4 000 zł

9.         Udział wynoszący 46/1000 za cenę nie niższą niż 4 200 zł

10.       Udział wynoszący 47/1000 za cenę nie niższą niż 4 200 zł

11.       Udział wynoszący 104/1000 za cenę nie niższą niż 9 200 zł

12.       Udział wynoszący 111/1000 za cenę nie niższą niż 9 200 zł

Majątek masy upadłości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 604 439 299.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej: w zakładce Aktualności/Regulaminy Sprzedaży

W przypadku złożenia kilku ofert syndyk zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dalszych negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zastrzega się również prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia rokowań przez Sędziego Komisarza lub Syndyka w każdym stadium bez podania przyczyny.

Cena: 504 397 zł brutto
Dodano: 6 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Miłkach przy ul. Giżyckiej 53
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]