Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości – Warszawa, ul. Modlińska

Opis:

1. Przedmiotem konkursu ofert są:
1) w post. upadłościowym XVIII GUp 1353/19:
a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 12/18 i 12/30, z obrębu 4-02-28, położonej przy ul. Modlińskiej 330J, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej powierzchni 363 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 138,37 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436213/9 za cenę nie niższą niż za cenę nie niższą niż 249.438,20 zł
b) udział w wysokości 510/8010 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 12/29, z obrębu 4-02-28, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o powierzchni 801 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436243/8 za cenę nie niższą niż 280,90 zł,

c) udział w wysokości 500/19470 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 12/58, z obrębu 4-02-28, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o powierzchni 1947 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436244/5 za cenę nie niższą niż 280,90 zł,

2) w post. upadłościowym XVIII GUp 1354/19:
a) udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 12/18 i 12/30, z obrębu 4-02-28, położonej przy ul. Modlińskiej 330J, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o łącznej powierzchni 363 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 138,37 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436213/9 za cenę nie niższą niż 249.438,20 zł
b) udział w wysokości 510/8010 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 12/29, z obrębu 4-02-28, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o powierzchni 801 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436243/8 za cenę nie niższą niż 280,90 zł,
c) udział w wysokości 500/19470 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę dojazdową, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 12/58, z obrębu 4-02-28, w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, o powierzchni 1947 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00436244/5 za cenę nie niższą niż 280,90 zł,

Tj. łącznie 500.000,00 zł.
2. Cena wywoławcza wynosi 500.000,00 zł, tj. 250.000,00 zł w postępowaniu XVIII GUp 1353/19 i 250.000,00 zł w postępowaniu XVIII GUp 1354/19.
3. Oferty do dnia 21.06.2021 r na adres kancelarii Syndyka.
4. Wadium w wysokości łącznej 50.000,00 zł, tj. 25.000,00 zł na rachunek masy upadłości XVIII GUp 1353/19 oraz 25.000,00 zł na rachunek masy upadłości XVIII GUp 1354/19 najpóźniej do dnia 21.06.2021 r.
5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka dnia 23.06.2021 roku o godz. 12:00.
6. Regulamin konkursu ofert, operat szacunkowy oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80 lub poprzez formularz kontaktowy, lub pod nr. telefonu zawartym w formularzu ogłoszenia.
Cena: 500 000 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Białołęka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]