Syndyk sprzeda udziały w nieruchomościach leśnych

Opis:

Syndyk masy upadłości Zofii Struniawskiej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
a) udział 1/6 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Sewerynów, gm. Sobienie Jeziory, dz. nr 143, pow. 3,41 ha, za cenę nie mniejszą niż 35 950,00 zł;
b) udział 1/6 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Sewerynów, gm. Sobienie Jeziory, dz. nr 5, 24, 75 i 93, łączna pow. 2,1253 ha, za cenę nie mniejszą niż 26 452,00 zł;
c) udział 1/6 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Karczunek, gm. Sobienie-Jeziory, dz. nr 85 i 132, łączna pow. 1,4777 ha za cenę nie niższą niż 16 096,00 zł;
d) udział 3/32 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Zuzanów, gm. Sobienie-Jeziory, dz. nr 2297, pow. 0,83 ha za cenę nie niższą niż 3 533,00 zł;
e) udział 3/32 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Sewerynów, gm. Sobienie Jeziory, dz. nr nr 33 i 84, łączna pow. 0,20 ha, za cenę nie niższą niż 1 350,00 zł.
Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Łukasz Błaszczuk syndyk masy upadłości, ul. Łowicka 51/32, 02-535 Warszawa do dnia 14 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu).
Szczegółowy regulamin sprzedaży oraz operaty szacunkowe dostępne są po uprzednim zgłoszenia zapytania na adres e-mail: l.blaszczuk@blaszczuk.pl.

Cena: 83 381 zł brutto
Dodano: 16 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zuzanów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]