Syndyk sprzeda udziały w spółce Bogres Agencja Zatrudnienia

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym „BOGRES” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 01.06.2020 r. sygn. akt VIII GUp 43/16, sprzeda z wolnej ręki, w konkursie ofert pisemnych 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł w spółce „BOGRES” Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000190328), za obniżoną cenę w stosunku do wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 30 000,00 zł netto (trzydzieści tysięcy złotych netto) plus podatek VAT.

Oferenci zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości oszacowania tj. 12 300 zł do dnia 6.05.2021 r. (liczy się data uznania na rachunku bankowym masy upadłości) na rachunek bankowy mBank S.A.: 49 1140 1140 0000 5830 8400 1001.
Oferty pisemne zakupu należy składać do dnia 7.05.2021 r. do godz. 12.00 drogą pocztową do Kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu w dniu 17.05.2021 o godz. 12.00 w kancelarii syndyka pod adresem 53-137 Wrocław Al. Wiśniowa 36A pok. 218. Oferent nie może powoływać się na nieznajomość Regulaminu konkursu.
Szczegółowe informacje, Regulamin konkursu oraz operat szacunkowy dostępne są po uprzednim wysłaniu zapytania na adres email m.biurosyndyka@gmail.com, oraz pod nr tel. 607 080 781.

Cena: 30 000 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]