Syndyk sprzeda udziały w spółce z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 506/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert z wolnej ręki na sprzedaż
pakietu 8 (ośmiu) udziałów stanowiących 8% kapitału zakładowego spółki COKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000643150) za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj.:
4.794,88 zł (cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 88/100).
Oferty na zakup należy składać terminie do dnia 5.07.2022r. do g. 15:00. Oferty w zamkniętych kopertach z czytelnym dopiskiem „oferta zakupu udziałów COKOM” należy przesłać drogą pocztową (przesyłka rejestrowana) na adres: ul. Rewolucji 1905 r 82 lok. A21, 90-223 Łódź. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
Cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania na konto masy nr 75 1020 3352 0000 160*******7651.
Dodatkowe informacje, wycena oraz regulamin konkursu ofert dostępne mailowo konkursofertsyndyk@gmail.com Informacja telefoniczna pod numerem telefonu 50*****40 w godzinach 10:00 do 15.00.

Cena: 4 794 zł netto
Dodano: 16 czerwca 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łódź, Śródmieście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]