Syndyk sprzeda udziały w spółkach

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod sygn. akt XIV GUp 23/22 sprzeda z wolnej ręki następujące prawa majątkowe:

-ogół praw i obowiązków wspólnika, z wkładem wniesionym o wartości 1.000 zł, z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej – spółce „Fast- Rack Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Warszawie

-50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł w spółce Fast-Rack Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

-57 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.700 zł w spółce Hard Game Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu

-pakiet 100% udziałów w czeskiej spółce Pink Flamingo s.r.o. o wartości nominalnej 1000 CZK

Oferty należy przesyłać w terminie do 9 czerwca 2022 r. na adres mailowy syndyka:

rymdej@gmail.com

Wymienione powyżej prawa majątkowe, można nabyć wszystkie razem, lub osobno.

W ofercie należy podać co najmniej proponowaną cenę nabycia oraz dane kontaktowe i indentyfikacyjne oferenta.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty udostępniane są w Biurze Syndyka lub w odpowiedzi na zapytanie mailowe.

Cena: 3 000 zł brutto
Dodano: 2 czerwca 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]