Syndyk Sprzeda Udziały w Spółkach

Opis:

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Pyziak (XIX GUp 934/21) sprzeda w trybie z wolnej ręki:
1. 6 udziałów (10% kapitału zakładowego) w Mielnik sp. z o. o. w Warszawie
(nr KRS 0000527067).
Cena Minimalna łączna 0,63 zł.
2. 19 udziałów (3,33% kapitału zakładowego) w BDF Broker sp. z o. o. w Warszawie
(nr KRS 0000123711).
Cena Minimalna łączna: 36,25 zł.

Oferty zakupu z proponowaną ceną zakupu oraz dokładnym określeniem oferenta należy składać listownie na adres: Syndyk Magdaleny Pyziak , Al. Jerozolimskie 200/5/7, 02-486 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 11.10.2021 r. (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi 12.10.2021 r.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych. Syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.

Pozostałe informacje pod nr tel.: 60*****45 telefonu – lub mailem tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl (kontakt w dni robocze w godz. 9:00 do 17:00).

Cena: 36 zł netto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa Praga Południe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]