Syndyk sprzeda udziały w TISA Sp. z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Jakuba Liśkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy, Sygn. akt TO1T/GU/224/2022, TO1T/GUp-s/11/2022) sprzeda z wolnej ręki 99 udziałów o łącznej wartości 4.950 zł w TISA Sp. z o.o. (KRS 0000516075).

Oferty zakupu należy składać w języku polskim d drogą mailową na adres: sekretariat @mw-doradcy.pl. Oferta winna zawierać propozycję ceny zakupu oraz dane kontaktowe oferenta (co najmniej adres mailowy i numer telefonu).  Szczegółowe informacje, regulamin konkursu ofert są udostępniane do wglądu w Kancelarii syndyka (ul. Łubinowa 46-48/8, 87-100 Toruń) w godz. 9.00-16.00 lub pod numerem tel. 504..481.220. Istnieje możliwość przesłania ww. dokumentów drogą mailową. Zapytania proszę kierować na adres: sekretariat @mw-doradcy.pl.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.`

Cena: 4 950 zł brutto
Dodano: 14 września 2022
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]