Syndyk sprzeda udziały w wysokości 3/32

Opis:

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży udział w wysokości 3/32 w nieruchomości położonej w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski, województwo świętokrzyskie oznaczonej jako działka nr 64.
Nieruchomość o powierzchni 378 m2, działka leży bezpośrednio przy drodze powiatowej.

Osoby zainteresowane nabyciem udziału winny składać oferty bezpośrednio do Kancelarii Syndyka : ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce, w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii). Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi w celu uzyskania najwyższej ceny aukcje pomiędzy dwoma oferentami, którzy złożyli oferty z najwyższą ceną. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 30 dni od wyboru oferty przez syndyka. Nabywca uiszcza cenę sprzedaży przed dniem zawarcia aktu notarialnego oraz ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem udziału w prawie własności nieruchomości (koszty aktu notarialnego, opłat sądowych).

Cena: 11 584 zł brutto
Dodano: 12 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]