Syndyk sprzeda – ul. Kwidzyńska, lokal nr 1, udział

Opis:

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1360/19, Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 części w prawie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 53,00 m2, usytuowanego w budynku jednorodzinnym położonym przy ul. Kwidzyńskiej 45 w Warszawie, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o nr WA6M/00168129/4, z którym związany jest udział w wysokości 5166/10000 części udziału nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Kwidzyńskiej 45 i 45A w Warszawie, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr WA6M/00097417/1).

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 59 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 0/100).

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 0/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 96 1090 1870 0000 0001 4412 9037, z dopiskiem „Konkurs ofert – sygn. akt XIX GUp 1360/19 dot. lokalu mieszkalnego nr 1”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania na rachunku.

3. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 lipca 2021 r. na adres kancelarii Syndyka.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert przez Syndyka nastąpi na posiedzeniu jawnym za pośrednictwem usług Microsoft Teams, dnia 14 lipca 2021 roku, o godzinie 11.00.

5. Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki zostało opublikowane w MSiG z dnia 8 czerwca 2021 roku (MSiG nr 108/2021 (6253), poz. 36657).

6. Informuje się, że w tym samym postępowaniu prowadzony jest konkurs ofert na sprzedaż udziału w prawie własności, a ogłoszenie opublikowane jest pod tytułem „Syndyk sprzeda – ul. Kwidzyńska, lokal nr 2”.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz operat szacunkowy udostępnione są do wglądu w Kancelarii syndyka: Woźnicki Węgliński Łopatko Restrukturyzacje sp. z o.o., ul. Wilcza 54/1, 00-679 Warszawa, w godz. 10.00 – 16.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu (tel. 723 222 275), poprzez formularz kontaktowy, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (bi**o@w**.pl).

Cena: 59 000 zł brutto
Dodano: 15 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]